Regionalna konferencja metodyczna dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu szkół muzycznych I stopnia

Dyrektorzy oraz nauczyciele sekcji teorii szkół muzycznych I stopnia regionu podkarpackiego

Centrum Edukacji Artystycznej oraz  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu zapraszają na Regionalną konferencję metodyczną dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu  szkół muzycznych I stopnia, która odbędzie się w dniu 22 października 2018 r.

Tematyka:
Tańce z różnych stron świata w kształceniu uczniów podczas lekcji rytmiki.

Dyktanda muzyczne – dostrzec, zrozumieć, zapisać (na różnych etapach kształcenia)

Harmonogram:

Godz. 9.00 – 11.00 – prowadzenie mgr Urszula Cebula (PSM I st. Kolbuszowa)

Godz. 11.30 – 14.00 – prowadzenie mgr Beata Michniewicz (PSM I i II st. Suwałki)

Godz. 14.00 – 15.30 – przerwa obiadowa

Godz. 15.30 – 18.00 – prowadzenie   dr Grażyna Draus  (UMFC, ZPSM nr 1 Warszawa)

Godz. 18.00 – 18.30 – dyskusja

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja autorskich pomocy dydaktycznych p. B. Michniewicz do klasopracowni kształcenia słuchu (z możliwością zakupu).Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych .