Zmiana organizacji pracy szkoły – nauczanie zdalne

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

W związku z powyższym od dnia 26 października (poniedziałek) szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

W celu ustalenia zasad pracy nauczyciele przedmiotu głównego będą kontaktować się z uczniami swojej klasy.

Dodaj komentarz