Od dnia 27 stycznia 2022 roku do ferii zimowych nauka będzie odbywać się wyłącznie zdalnie.

Od dnia 27 stycznia do ferii zimowych nauka będzie odbywać się wyłącznie zdalnie.

Wszystkie materiały do zajęć grupowych będą przesyłane, zgodnie z rozkładem zajęć, poprzez pocztę w e-dzienniku.  Kontakt z nauczycielami teorii również poprzez e-dziennik. Lekcje z instrumentu będą prowadzone zdalnie na dotychczasowych zasadach.