Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Zofia Migdalska

Nauczyciele:

SEKCJA INSTRUMENTALNA

KLASA FORTEPIANU

 • Ewa Ryś – kierownik sekcji fortepianu
 • Agnieszka Gawrońska
 • Marzena Gawrońska
 • Izabela Macierzyńska
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Skóra
 • Anna Wyrzykowska-Kulczycka
 • Renata Śpiewak-Jakubowska – fortepian dodatkowy

KLASA AKORDEONU

 • Krzysztof Garbacz

KLASA SKRZYPIEC

 • Małgorzata Chojnacka
 • Agnieszka Żebro

KLASA WIOLONCZELI

 • Beata Roman

KLASA GITARY

 • Bronisław Niezgoda
 • Piotr Wójcik

KLASA FLETU

 • Agnieszka Grzesik

KLASA KLARNETU

 • Piotr Wyzga

SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

Nauczyciele:

 • Agnieszka Gawrońska – kształcenie słuchu, chór szkolny
 • Zofia Migdalska – audycje muzyczne, kształcenie słuchu
 • Renata Śpiewak– Jakubowska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Wojciech Kawa – rytmika, kształcenie słuchu, zespół instrumentalny