Oferta szkoły

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

  • fortepian
  • akordeon
  • gitara
  • skrzypce
  • wiolonczela
  • klarnet
  • flet poprzeczny

Przyjmujemy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat.

Nauka prowadzona jest w dwóch cyklach:

  • sześcioletnim cyklu nauczania (dla kandydatów w wieku 7-9 lat),
  • czteroletnim cyklu nauczania (dla kandydatów w wieku 10-16 lat).

Plan nauczania szkoły

Cykl sześcioletni:

klasa I-III
– instrument główny (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 30 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 1 x w tygodniu 45 min.
– rytmika – 2 x w tygodniu po 45 min.

klasa IV-VI
– instrument główny (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– audycje muzyczne – 1 x w tygodniu 45 min. – chór lub zespół instrumentalny – 1 x w tygodniu 2 x po 45 min.

– klasa V i VI (wszyscy uczniowie oprócz pianistów)- obowiązkowa nauka gry na fortepianie (zajęcia indywidualne) – 1 x w tygodniu 30 min.

Cykl czteroletni:

klasa I
– instrument główny (zajęcia indywidualne ) – 2 x w tygodniu po 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.

klasa II-IV
– instrument główny(zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– audycje muzyczne – 1 x w tygodniu 45 min. – chór lub zespół instrumentalny – 1 x w tygodniu 2 x po 45 min.

– klasa III i IV (wszyscy uczniowie oprócz pianistów)- obowiązkowa nauka gry na fortepianie (zajęcia indywidualne) – 1 x w tygodniu 30 min.

Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (wszystkie przedmioty teoretyczne, chór i zespoły); zajęcia z instrumentu ustalane są indywidualnie (godziny ranne lub popołudniowe).

Ukończenie szkoły I-go stopnia uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły muzycznej II-go stopnia.

Istnieje możliwość wypożyczenia na czas nauki skrzypiec, wiolonczel, gitar i klarnetów (w miarę posiadanych zasobów).

Nauka w szkole jest bezpłatna!

Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie, samokontrolę i systematyczność w pracy. Dzięki kompetentnej i wykształconej kadrze pedagogicznej poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki.

Szkoła nasza umożliwia każdemu uczniowi rozwijanie osobowości i samorealizację na licznych popisach klasowych, audycjach muzycznych i koncertach, przez co staje się on współtwórcą życia kulturalnego. Najlepsi reprezentują szkołę na konkursach ogólnopolskich, regionalnych i międzyszkolnych, niejednokrotnie stając się ich laureatami. Sukcesy te nie byłyby możliwe, gdyby nie wysiłek uczniów i pedagogów oraz współpraca z Rodzicami, sprzyjająca dobrej atmosferze pracy.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bliżej poznać świat muzyki.