Rozkład zajęć grupowych

Rozkład zajęć z kształcenia słuchu i rytmiki dla klas 1-3 cyklu sześcioletniego

Nauczyciele prowadzący –  kl. I a oraz II a,b  – mgr R. Śpiewak-Jakubowska  (sala nr 9);   kl. I b oraz III a, b – mgr Wojciech Kawa –  sala  nr 1a      

Przedmioty:  rytmika i kształcenie słuchu  (trzy  jednostki lekcyjne tygodniowo) 

Rozkład zajęć grupowych dla pozostałych klas cyklu sześcioletniego i dla wszystkich klas cyklu czteroletniego

Legenda:  KS –kształcenie słuchu;  AM – audycje muzyczne;

Przedmioty obowiązkowe w tygodniu dla poszczególnych klas:
Klasa I c.4   – KS (dwie lekcje);
Klasy  II – IV c.4 i IV-VI c.6  KS (dwie lekcje); AM (jedna lekcja); chór lub zespół instr. (dwie lekcje)